Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ


 Ένα αρχαίο παιχνίδι στρατηγικής ήταν  το τριόδην, ο πρόγονος της πασίγνωστης σήμερα τρίλιζας.


 Παιζόταν από δύο παίκτες, που ο καθένας χρησιμοποιούσε τρεις πεσσούς (πούλια) διαφορετικού χρώματος και γινόταν κλήρωση για το ποιος θα ξεκινούσε το παιχνίδι. Κάθε παίκτης προσπαθούσε να σχηματίσει ευθεία τοποθετώντας τους πεσσούς του σε κατάλληλα σημεία.