Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΩΚΕΑΝΟΙ


                       Ωκεανοί

Όλο το αλμυρό νερό του πλανήτη μας αποτελεί μια ενιαία μάζα, που ονομάζεται "παγκόσμιος ωκεανός" και καλύπτει το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας.
Το Βόρειο ημισφαίριο είναι κατά 60% της έκτασής του καλυμμένο με νερό ενώ το Νότιο κατά 80%.
Οι ωκεανοί έχουν μεγάλη σημασία για την οικολογική ισορροπία της Γης, γιατί:
Αποτελούν τους κυριότερους ρυθμιστές του κλίματος. Διαφοροποιούν τη θερμοκρασία της Γης απορροφώντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, την οποία αποθηκεύουν ως θερμική ενέργεια. Τα συνεχώς μετακινούμενα ωκεάνεια ρεύματα, κατανέμουν αυτή τη θερμική ενέργεια σε όλη τη Γη.
Το 85% του οξυγόνου παράγεται στους ωκεανούς. Αυτό γίνεται από το φυτοπλαγκτόν το οποίο αποτελεί και τη βάση της τροφικής αλυσίδας των οργανισμών που ζουν στους ωκεανούς.

Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός χωρίζει τον "Παγκόσμιο ωκεανό" σε 4 μικρότερους ωκεανούς: Τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό, τον Βόρειο Παγωμένο και τον Νότιο Παγωμένο ωκεανό.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου